Licencja sprzedawanych produktów.

 1. Przedmiotem Umowy Licencji mogą być Produkty i Usługi dostępne w web4ever.pl. Dostępne Produkty wskazane są Klientowi w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie sprzedawane w sklepie produkty i usługi są objęte Licencją, kupując jeden produkt lub usługę kupujesz jedną licencję chyba że oferta stanowi inaczej. Warunkiem przyznania licencji jest dokonanie jej zakupu, opłacenie zamówienia oraz akceptacja regulaminu sklepu oraz warunków uzyskania licencji. Niespełnienie któregoś z warunków skutkuje brakiem przyznania Licencji na produkt lub usługę w konsekwencji zakaz możliwości korzystania z licencji.
 3. Licencja jest wydawana na klienta który ją kupił z ograniczeniem do jednego sklepu internetowego oraz do jednej domeny internetowej.
 4. Licencji nie można odsprzedać, użyczyć, wydzierżawić, udostępnić osobom trzecim. Udzielonej licencji można używać tylko do prowadzenia własnej działalności na swoim sklepie internetowym.
 5. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Produktu i Usługi jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym całości lub części kodu, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Produktowi i Usłudze obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę licencyjną bez wcześniejszego poinformowania klienta z skutkiem natychmiastowym w sytuacji wykrycia stosowania Licencji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty za wykorzystanie Licencji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Licencje są wydawane bezterminowo natomiast w określonych produktach lub usługach Licencja może być wydawana na określony w ofercie czas, oznacza to że po upłynięciu określonego czasu licencja wygasa, aby móc korzystać nadal z produktu lub usługi należy wykupić kolejną licencję na następny okres.
 9. Zrezygnowanie z licencji nie powoduje po stronie Sprzedawcy prawnego obowiązku częściowego lub całościowego zwrotu kosztów zakupu licencji.
 10. Produkty i usługi objęte licencją mogą posiadać mechanizmy zbierające dane takie jak IP czy Domena sklepu internetowego, które to mogą być przekazywane do Sprzedawcy. 
 11. Sprzedawca oświadcza że nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego wykorzystania Produktu lub Usługi, w tym za Produkty i Usługi w których była dokonana ingerencja. Sprzedawca nie gwarantuje że produkt lub usługa jest wolny od błędów natomiast dokona wszelkich staranności aby taki był.